Cennik usług

 
Założenie i likwidacja firmy
Sporządzenie umowy dla spółki cywilnej, umowy agencyjnej , najmu, współpracy itp
300 zł
Sporządzenie umowy spółki jawnej z uchwałami
500 zł
Założenie firmy osoby fizycznej oraz spółki cywilnej (rejestracja US, ZUS )+ kartoteka przy spółkach cywilnych dla wspólników
od 200 zł + 50zł
jeden wspólnik
Założenie spółki jawnej (sporządzenie umowy, przygotowanie dokumentów do KRS, zgłoszenie GUS, ZUS i US)bez opłat rejestrowych
900 zł
Założenie spółki kapitałowej Sp. z o.o. , komandytowej lub jednostki zagranicznej (przygot.umowy, uchwały, KRS, Regon, US i ZUS)bez opłat rejestrowych
3500 zł
Likwidacja działalności gospodarczej (porada,deklaracje,rozliczenie)
od 250 zł
 
Rozliczenia kadr
Prowadzenie kadr + ZUS (kompleksowe rozliczanie pracowników, ewidencje, kartoteki, listy itp
od osoby 50 zł
Rozliczenie ZUS właściciela
30 zł
Rozliczanie ZUS-u (umowy zlecenia i dzieło-sporządzanie umów i rozliczanie)
od osoby 40 zł
Deklaracja PIT-11 dla pracowników, transfer US
10 zł
Deklaracja PIT-11 brak danych o dochodach – do wyliczenia
100 zł
Deklaracja PIT-11 brak danych o dochodach – do wyliczenia
30 zł
Założenie dokumentacji kadrowej (jednorazowo)
60 zł
 
Rozliczenia księgowe (umowy o prowadzenie urządzeń księgowych)
Rozliczanie ryczałt bez VAT, karta podatkowa
wyliczenie zobowiązania podatkowego
100 zł

ryczałt + VAT + KPiR bez VAT(reprezentacja i współpraca z US i ZUS) do 5 dok.księg. + JPK
150zł
+3 zł pozycja powyżej
ryczałt + VAT + KPiR bez VAT (reprez.i współpraca z US i ZUS) do 25 dok.księg. + JPK
min.250zł
+2 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca z US i ZUS) do 5 dok.księg. + JPK
 min.200zł
+3 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca. z US i ZUS)  do 25 dok.księg. + JPK
min.300zł
+3 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca z US i ZUS)  do 50 dok.księg. + JPK
 min.400zł
+3 zł pozycja powyżej
księgi handlowe + VAT     do 5 dok.księg. + JPK
 min 500 zł
+10 zł dok.powyżej
księgi handlowe + VAT     do 30 dok.księg.+ JPK
min 800 zł
+10 zł dok.powyże
księgi handlowe + VAT     do 50 dok.księg.+ JPK
min 1100 zł
+10 zł dok.powyże
powyżej indywidualnie uzgodnione
 
 
Usługi księgowe
Kontrola ewidencji sprzedaży do celów rejestracji księgowej oraz JPK
pozycja 1,00 zł
Porada księgowa, podatkowa, doradztwo finansowe (w zakresie uprawnień) i inne porady inwestycyjne
100 zł – 500 zł
Opracowania inne rachunkowo-księgowe i interpretacja przepisów podatkowych
100 zł / godz.
Korekta deklaracji rozliczeniowych z winy zleceniodawcy
 100 zł
Sporządzanie deklaracji PIT – roczny (PIT-28,PIT-36 i inne)
brutto 60 zł – 200 zł
Deklaracja VAT- 7, PIT- 4 (rozliczenie lub wypełnienie) obce
 100 zł
Sporządzenie bilansu zamknięcia i otwarcia przy przekształceniu spółek
2500 zł
Sporządzenie zakładowego planu kont oraz polityka rachunkowości dla jednostki
1500 zł
Sporządzenie Sprawozdania Finansowego SF za rozliczony rok obrachunkowy
100% usługi księgowej nie mniej niż 2000 zł
Sporządzenie Sprawozdania zarządu
800 zł
Elektroniczny transfer sprawozdania finansowego kompletnego  do KRS
500 zł
Elektroniczny transfer ewidencji organom kontrolującym KAS
300 zł
 
Szkolenia i obsługa BHP
Szkolenie pracowników (podstawowe) Karta szkolenia
brutto 100 zł
Szkolenie pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami (prezes zarządu)
brutto 200 zł – 500 zł
Opracowanie Regulaminu Pracy i wynagradzania
 300 zł
Opracowanie instrukcji przydziału ubrania roboczego i tabel ekwiwalentu
100zł (do 5 stanowisk)
Ocena ryzyka zawodowego dla jednego rodzaju stanowiska pracy
250 zł stanowisko
Ryzyko zawodowe i jego określenie dla zakładu
od 300 – 2000 zł
 
Postępowanie sądowe, windykacje i inne rozliczenia finansowe
Pisma wyjaśniające do US i ZUS zdarzeń z winy zleceniodawcy
od 50 zł – 200 zł
Koszty zastępstwa procesowego dla wskazanego prawnika
zgodnie z tabelą opłat sądowych
Opracowania księgowe do celów sądowych
200 zł / godz.
Pośrednictwo w postępowaniu sądowym-współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
20% należn.adwokata lub radcy prawnego
Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
100 zł od rozprawy
Pośrednictwo w kredytach gotówkowych i hipotecznych
2%
Tarcza – Subwencje (kompleksowo) (złożenie wniosku 200zł)
3%
 
 
 
Inne usługi
Zarządzanie gospodarką podatkową i inwestycyjną firmy. Controlling strategiczny i doradztwo finansowe i inne
500 zł – 2000 zł
Uczestnictwo w postępowaniu podatkowym
Indywidualnie wg uzgodnienia
min. 200zł
Analiza ekonomiczna w zależności od złożoności i zakresu opracowania
od 300 zł – 3000 zł
Analizy bankowe, bilanse, prognozy do celów kredytowych
 od 600 zł – 2000 zł
Rozliczenia międzynarodowe – za dokument księgowy
10 zł
Pomoc podatkowa w Firmie (kontrola dotychczasowych rozliczeń i ustalenie właściwości i wysokości zobowiązania podatkowego)
od 200 zł do 5% zobow. podatkowego
Inne czynności (zaświadczenie o nie zaleganiu – za każdą szt.)
50 zł
Sprawozdanie do Urzędu Statystycznego
100 zł – 500 zł
Interwencja informatyka
100 zł/ godz.
– w trybie ekspresowym
150 zł/ godz.
Napisanie krótkiego podania (pisma) bez motywacji + kopia
20 zł – 50 zł
Rozliczanie VAT-u zwolnionego do celów podatku VAT za rok bieżący w ujęciu stycznia następnego roku
100% usługi księgowej
Zapisa bazy danych z programu księgowego, kadrowego, ZUS i księgi handlowej* na nośnik elektroniczny
500 zł
*1000 zł
Rejestracja w urzędzie pracy cudzoziemców
200 zł
Dotacje z urzędu pracy
500 zł
 
 
Cennik aktualny na dzień 17.01.2019r. obowiązuje łącznie z zawartą umową na usługi księgowe.
Podane w cenniku ceny, jeśli tego nie zaznaczono inaczej, są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.