Cennik usług

 
Założenie i likwidacja firmy
Sporządzenie umowy dla spółki cywilnej, umowy agencyjnej , najmu, współpracy itp PCC
400 zł
Sporządzenie umowy spółki jawnej z uchwałami + Rejestracja z drukami KRS, GUS, US, ZUS,PCC, VAT, NIP-2, UPL, Beneficjenci, CIT-15 J
500,00 + 600,00 = 1100,00 zł
Założenie firmy osoby fizycznej oraz spółki cywilnej (rejestracja US, ZUS )+ kartoteka przy spółkach cywilnych dla wspólników
od 300 zł + 50zł
jeden wspólnik
Założenie spółki handlowej, sp.z o.o., PSH .Rejestracja na portalu S24 (umowy, uchwały,oświadczenia, lista wspólników. KRS, GUS. ZUS,
2500 zł
Likwidacja spółki osobowej (spółki jawne, komandytowe, partnerskie)zgłoszenie do likwidacji oraz likwidacja) bez opłat sądowych
4000 zł
Zmiany w KRS (umowy spółki, zabezpieczenie udziałów, zmiana ilości udziałów i inne)bez opłaty sądowej
1500 zł
Likwidacja działalności gospodarczej (porada, deklaracje, rozliczenie)
od 400 zł
 
Rozliczenia kadr
Prowadzenie kadr + ZUS (kompleksowe rozliczanie pracowników, ewidencje, kartoteki, listy itp)
od osoby 60 zł
Rozliczenie ZUS właściciela z wyliczeniem zdrowotnej, transfer ZUS
70 zł
Rozliczanie ZUS-u (umowy zlecenia i dzieło-sporządzanie umów i rozliczanie)
od osoby 50 zł
Deklaracja PIT-11 dla pracowników, transfer US
10 zł
Deklaracja PIT-11 brak danych o dochodach – do wyliczenia
200 zł
Założenie dokumentacji kadrowej (jednorazowo)
50 zł
Deklaracja PFRON – miesiąc
100,00zł/miesiąc
Dotacje z urzędu pracy – wypełnienie wniosku
500zł
Wniosek o dofinansowanie PFRON
200,00zł/pracownik
 
Rozliczenia księgowe (umowy o prowadzenie urządzeń księgowych)
Rozliczanie ryczałt bez VAT, karta podatkowa
wyliczenie zobowiązania podatkowego
170 zł

ryczałt + VAT + KPiR bez VAT(reprezentacja i współpraca z US i ZUS) do 5 dok.księg. + JPK
200zł
+3 zł pozycja powyżej
ryczałt + VAT + KPiR bez VAT (reprez.i współpraca z US i ZUS) do 25 dok.księg. + JPK
min.300zł
+2 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca z US i ZUS) do 5 dok.księg. + JPK
 min.250zł
+3 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca. z US i ZUS)  do 25 dok.księg. + JPK
min.350zł
+3 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca z US i ZUS)  do 50 dok.księg. + JPK
 min.450zł
+3 zł pozycja powyżej
księgi handlowe + VAT     do 5 dok.księg. + JPK (reprezentacja i współpraca z US i ZUS)
 min 650 zł
+10 zł dok.powyżej
księgi handlowe + VAT     do 30 dok.księg.+ JPK (współpraca z US i ZUS)
min 1000 zł
+10 zł dok.powyżej
Rozliczanie ksiąg handlowych i prowadzenie kont zespołu „5” czyli miejsc powstawania kosztów, opłata podstawowa dla danej jednostki + 25%
+ 25%
powyżej indywidualnie uzgodnione
wg cennika dla ksiąg handlowych
 
Usługi księgowe
Kontrola ewidencji sprzedaży do celów rejestracji księgowej oraz JPK
pozycja 1,00 zł
Porada księgowa, podatkowa, doradztwo finansowe (w zakresie uprawnień) i inne porady inwestycyjne
100 zł – 500 zł
Opracowania inne rachunkowo-księgowe i interpretacja przepisów podatkowych
200 zł / godz.
Korekta deklaracji rozliczeniowych VAT i JPK z winy zleceniodawcy
 100 zł
Sporządzanie deklaracji PIT – roczny (PIT-28,PIT-36 i inne)
brutto 60 zł – 500 zł
Deklaracja VAT- 7, PIT- 4 (rozliczenie lub wypełnienie) obce
 100 zł
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości (rozliczenie deklaracji sprzedaży do opodatkowania) PIT-39
200 zł
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości (rozliczenie deklaracji sprzedaży tzw.”0” do rozliczenia na 3 lata, oraz jego korekta rozliczająca po 3 latach -100,00zł +300,00zł)
100,00+300,00 = 400,00 zł
Sporządzenie bilansu zamknięcia i otwarcia przy przekształceniu spółek
4500 zł
Sporządzenie zakładowego planu kont oraz polityka rachunkowości dla jednostki zgodnie z ordynacją podatkową
3000 zł
Sporządzenie Sprawozdania Finansowego SF za rozliczony rok obrachunkowy
100% usługi księgowej nie mniej niż 1500 zł
Sporządzenie CIT-8 oraz transfer do US
200 zł
Sporządzenie Sprawozdania zarządu
800 zł
Sporządzenie protokołu z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z uchwałami
700 zł
Elektroniczny transfer sprawozdania finansowego kompletnego  do KRS
300 zł
Rejestracja Beneficjentów Rzeczywistych RBR
200 zł
Elektroniczny transfer ewidencji organom kontrolującym KAS
300 zł
Reprezentacja w czynnościach sprawdzających US i ZUS bez kosztów z tym związanych
150 zł/godz.
Sporządzenie Sprawozdania do GUS
150 zł/szt.
 
Szkolenia i obsługa BHP
Szkolenie pracowników (podstawowe) Karta szkolenia
brutto 150 zł
Szkolenie pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami (prezes zarządu) – BHP + Pedagogika
brutto 500 zł
Opracowanie Regulaminu Pracy i wynagradzania
500 zł
Opracowanie instrukcji przydziału ubrania roboczego i tabel ekwiwalentu
100zł (do 5 stanowisk)
Ocena ryzyka zawodowego dla jednego rodzaju stanowiska pracy
250 zł stanowisko
Ryzyko zawodowe i jego określenie dla zakładu
od 300 – 2000 zł
 
Postępowanie sądowe, windykacje i inne rozliczenia finansowe
Pisma wyjaśniające do US i ZUS zdarzeń z winy zleceniodawcy
od 50 zł – 200 zł
Koszty zastępstwa procesowego dla wskazanego prawnika
zgodnie z tabelą opłat sądowych
Opracowania księgowe do celów sądowych
200 zł / godz.
Pośrednictwo w postępowaniu sądowym-współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
20% należn. adwokata lub radcy prawnego
Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
100 zł od rozprawy
Pośrednictwo w kredytach gotówkowych i hipotecznych
2%
 
Inne usługi
Zarządzanie gospodarką podatkową i inwestycyjną firmy. Controlling strategiczny i doradztwo finansowe i inne
500 zł – 5000 zł
Uczestnictwo w postępowaniu podatkowym
Indywidualnie wg uzgodnienia
min. 200zł
Analiza ekonomiczna w zależności od złożoności i zakresu opracowania
od 300 zł – 3000 zł
Analizy bankowe, bilanse, prognozy do celów kredytowych
od 1500 zł – 3000 zł
Bilans w trakcie roku do celów bankowych
od 600 zł – 1000 zł
Pełen biznes plan z prognozami do celów bankowych i sprawozdawczych
 od 5000 zł – 10000 zł
Rozliczenia międzynarodowe – za dokument księgowy
10 zł
Pomoc podatkowa w Firmie (kontrola dotychczasowych rozliczeń i ustalenie właściwości i wysokości zobowiązania podatkowego)
od 500 zł do 5% zobow. podatkowego
Inne czynności (zaświadczenie o nie zaleganiu – za każdą szt.)
50 zł
Rozliczanie spadków i darowizn SD-Z2
200 zł
Wpis do ksiąg wieczystych
200 zł
Interwencja informatyka
100 zł/ godz.
– w trybie ekspresowym
150 zł/ godz.
Napisanie krótkiego podania (pisma) bez motywacji + kopia
20 zł – 100 zł
Rozliczanie VAT-u zwolnionego do celów podatku VAT za rok bieżący w ujęciu stycznia następnego roku
100% usługi księgowej
Zapisy bazy danych z programu księgowego, kadrowego, ZUS i księgi handlowej* na nośnik elektroniczny
500 zł  *1000 zł
Rejestracja w urzędzie pracy cudzoziemców
200 zł
 
 
Cennik aktualny na dzień 01.01.2022r. obowiązuje łącznie z zawartą umową na usługi księgowe.
Podane w cenniku ceny, jeśli tego nie zaznaczono inaczej, są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.