Cennik usług

 
Założenie i likwidacja firmy
Sporządzenie umowy dla spółki cywilnej, umowy agencyjnej , najmu, współpracy itp
300 zł
Sporządzenie umowy spółki jawnej z uchwałami + Rejestracja z drukami KRS, GUS, US, ZUS,PCC, VAT, NIP-2, UPL, Beneficjenci, CIT-15 J
500,00 + 500,00 = 1000,00 zł
Założenie firmy osoby fizycznej oraz spółki cywilnej (rejestracja US, ZUS )+ kartoteka przy spółkach cywilnych dla wspólników
od 250 zł + 50zł
jeden wspólnik
Założenie spółki jawnej (sporządzenie umowy z uchwałami,rejestracja z drukami do KRS, zgłoszenie GUS, ZUS i US, PCC, VAT-R, NIP-8, UPL, CIT-15 J)bez opłat rejestrowych
1000 zł
Założenie spółki kapitałowej Sp. z o.o. , komandytowej lub jednostki zagranicznej (przygotowanie umowy i przekazanie do notariusza, uchwały i oświadczenia KRS, Regon, US i ZUS)bez opłat rejestrowych
3500 zł
Likwidacja działalności gospodarczej (porada, deklaracje, rozliczenie)
od 250 zł
 
Rozliczenia kadr
Prowadzenie kadr + ZUS (kompleksowe rozliczanie pracowników, ewidencje, kartoteki, listy itp)
od osoby 60 zł
Rozliczenie ZUS właściciela
30 zł
Rozliczanie ZUS-u (umowy zlecenia i dzieło-sporządzanie umów i rozliczanie)
od osoby 50 zł
Deklaracja PIT-11 dla pracowników, transfer US
10 zł
Deklaracja PIT-11 brak danych o dochodach – do wyliczenia
100 zł
Założenie dokumentacji kadrowej (jednorazowo)
50 zł
Deklaracja PFRON – miesiąc
100,00zł/miesiąc
Wniosek o dofinansowanie PFRON
20,00zł/pracownik
 
Rozliczenia księgowe (umowy o prowadzenie urządzeń księgowych)
Rozliczanie ryczałt bez VAT, karta podatkowa
wyliczenie zobowiązania podatkowego
170 zł

ryczałt + VAT + KPiR bez VAT(reprezentacja i współpraca z US i ZUS) do 5 dok.księg. + JPK
200zł
+3 zł pozycja powyżej
ryczałt + VAT + KPiR bez VAT (reprez.i współpraca z US i ZUS) do 25 dok.księg. + JPK
min.300zł
+2 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca z US i ZUS) do 5 dok.księg. + JPK
 min.250zł
+3 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca. z US i ZUS)  do 25 dok.księg. + JPK
min.350zł
+3 zł pozycja powyżej
KPiR + VAT (reprezentacja i współpraca z US i ZUS)  do 50 dok.księg. + JPK
 min.450zł
+3 zł pozycja powyżej
księgi handlowe + VAT     do 5 dok.księg. + JPK (reprezentacja i współpraca z US i ZUS)
 min 650 zł
+10 zł dok.powyżej
księgi handlowe + VAT     do 30 dok.księg.+ JPK (współpraca z US i ZUS)
min 1000 zł
+10 zł dok.powyżej
Rozliczanie ksiąg handlowych i prowadzenie kont zespołu „5” czyli miejsc powstawania kosztów, opłata podstawowa dla danej jednostki + 25%
+ 25%
powyżej indywidualnie uzgodnione
wg cennika dla ksiąg handlowych
 
Usługi księgowe
Kontrola ewidencji sprzedaży do celów rejestracji księgowej oraz JPK
pozycja 1,00 zł
Porada księgowa, podatkowa, doradztwo finansowe (w zakresie uprawnień) i inne porady inwestycyjne
100 zł – 500 zł
Opracowania inne rachunkowo-księgowe i interpretacja przepisów podatkowych
200 zł / godz.
Korekta deklaracji rozliczeniowych VAT i JPK z winy zleceniodawcy
 100 zł
Sporządzanie deklaracji PIT – roczny (PIT-28,PIT-36 i inne)
brutto 60 zł – 200 zł
Deklaracja VAT- 7, PIT- 4 (rozliczenie lub wypełnienie) obce
 100 zł
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości (rozliczenie deklaracji sprzedaży do opodatkowania) PIT-39
200 zł
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości (rozliczenie deklaracji sprzedaży tzw.”0” do rozliczenia na 3 lata, oraz jego korekta rozliczająca po 3 latach -100,00zł +300,00zł)
100,00+300,00 = 400,00 zł
Sporządzenie bilansu zamknięcia i otwarcia przy przekształceniu spółek
2500 zł
Sporządzenie zakładowego planu kont oraz polityka rachunkowości dla jednostki zgodnie z ordynacją podatkową
2000 zł
Sporządzenie Sprawozdania Finansowego SF za rozliczony rok obrachunkowy
100% usługi księgowej nie mniej niż 1500 zł
Sporządzenie CIT-8 oraz transfer do US
200 zł
Sporządzenie Sprawozdania zarządu
800 zł
Sporządzenie protokołu z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z uchwałami
700 zł
Elektroniczny transfer sprawozdania finansowego kompletnego  do KRS
300 zł
Rejestracja Beneficjentów Rzeczywistych RBR
200 zł
Elektroniczny transfer ewidencji organom kontrolującym KAS
300 zł
Przygotowanie dokumentów do rejestracji KRS (Z-30, Z-61, Z-M, i inne oraz oświadczenia zarządu i wspólników
1500 zł
 
Szkolenia i obsługa BHP
Szkolenie pracowników (podstawowe) Karta szkolenia
brutto 150 zł
Szkolenie pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami (prezes zarządu) – BHP + Pedagogika
brutto 500 zł
Opracowanie Regulaminu Pracy i wynagradzania
500 zł
Opracowanie instrukcji przydziału ubrania roboczego i tabel ekwiwalentu
100zł (do 5 stanowisk)
Ocena ryzyka zawodowego dla jednego rodzaju stanowiska pracy
250 zł stanowisko
Ryzyko zawodowe i jego określenie dla zakładu
od 300 – 2000 zł
 
Postępowanie sądowe, windykacje i inne rozliczenia finansowe
Pisma wyjaśniające do US i ZUS zdarzeń z winy zleceniodawcy
od 50 zł – 200 zł
Koszty zastępstwa procesowego dla wskazanego prawnika
zgodnie z tabelą opłat sądowych
Opracowania księgowe do celów sądowych
200 zł / godz.
Pośrednictwo w postępowaniu sądowym-współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
20% należn.adwokata lub radcy prawnego
Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
100 zł od rozprawy
Pośrednictwo w kredytach gotówkowych i hipotecznych
2%
Tarcza – Subwencje (kompleksowo) (złożenie wniosku 200zł)
3%
 
 
 
Inne usługi
Zarządzanie gospodarką podatkową i inwestycyjną firmy. Controlling strategiczny i doradztwo finansowe i inne
500 zł – 2000 zł
Uczestnictwo w postępowaniu podatkowym
Indywidualnie wg uzgodnienia
min. 200zł
Analiza ekonomiczna w zależności od złożoności i zakresu opracowania
od 300 zł – 3000 zł
Analizy bankowe, bilanse, prognozy do celów kredytowych
 od 600 zł – 2000 zł
Rozliczenia międzynarodowe – za dokument księgowy
10 zł
Pomoc podatkowa w Firmie (kontrola dotychczasowych rozliczeń i ustalenie właściwości i wysokości zobowiązania podatkowego)
od 200 zł do 5% zobow. podatkowego
Inne czynności (zaświadczenie o nie zaleganiu – za każdą szt.)
50 zł
Sprawozdanie do Urzędu Statystycznego
100 zł – 500 zł
Rozliczanie spadków i darowizn SD-Z2
200 zł
Wpis do ksiąg wieczystych
200 zł
Interwencja informatyka
100 zł/ godz.
– w trybie ekspresowym
150 zł/ godz.
Napisanie krótkiego podania (pisma) bez motywacji + kopia
20 zł – 50 zł
Rozliczanie VAT-u zwolnionego do celów podatku VAT za rok bieżący w ujęciu stycznia następnego roku
100% usługi księgowej
Zapisy bazy danych z programu księgowego, kadrowego, ZUS i księgi handlowej* na nośnik elektroniczny
500 zł
*1000 zł
Rejestracja w urzędzie pracy cudzoziemców
200 zł
Dotacje z urzędu pracy
500 zł
Sporządzenie Sprawozdania do Urzędu statystycznego GUS
150,00 zł / sztuka
Oświadczenie cudzoziemców z Urzędu Pracy o pozwolenie na pracę
300,00 zł / osobę
Oświadczenie cudzoziemców z Urzędu Wojewódzkiego
600,00 zł / osobę
 
 
Cennik aktualny na dzień 01.03.2021r. obowiązuje łącznie z zawartą umową na usługi księgowe.
Podane w cenniku ceny, jeśli tego nie zaznaczono inaczej, są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.